Kim jesteśmy

Centrum Odszkodowań FAST pomoże Ci szybko i skutecznie uzyskać należne odszkodowanie.

Przeprowadzimy Cię przez każdy etap sprawy: powiemy na co możesz liczyć, załatwimy wszelkie formalności i pomożemy uzyskać jak najwyższą kwotę świadczenia. Dzięki temu oszczędzisz czas i unikniesz wielu przykrych doznań.

Postępowanie czasami bywa trudne, długotrwałe i kosztowne. Jednak my wiemy, jak się poruszać w świecie odszkodowań - znamy wszystkie możliwości, potrafimy walczyć w sądzie i reprezentować Cię podczas ewentualnych negocjacji.

Nie zapłacisz nam ani złotówki, dopóki nie wygramy!

Nie masz czasu? Straciłeś nadzieję? Nie wiesz, jak dochodzić swoich praw? Skontaktuj się z nami.

Korzyści dla Klienta

 • wysokie kwoty odszkodowań
 • Duża oszczędność czasu
 • Minimalizacja przykrych doznań
 • Pełna obsługa prawna
 • Ciągły dostęp do informacji
 • Wynagrodzenie dopiero po sukcesie

Co oferujemy

Naszym celem jest szybkie dochodzenie odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach powodujących powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Reprezentujemy poszkodowanych w kontaktach z ubezpieczycielem (a także innymi podmiotami odpowiedzialności za szkodę) i za każdym razem staramy się uzyskać maksymalną rekompensatę od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody.

Jeżeli uległeś wypadkowi, poniosłeś szkodę rzeczową lub zdrowotną, a nie wiesz jak dochodzić swoich praw – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci należycie udokumentować i uzasadnić roszczenie oraz poprowadzimy Twoją sprawę do szczęśliwego finału.

W jakich sprawach pomagamy?

 • Szkody komunikacyjne na osobie (śmierć, uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia i rehabilitacji itp.)
 • Szkody komunikacyjne rzeczowe (uszkodzenie pojazdu, przewożonych towarów itp.)
 • Wypadki w miejscach publicznych
 • Zniszczenie, utrata i kradzież mienia (np. samochodu)
 • Wypadki związane z obsługą maszyn i urządzeń
 • Szkody w ubezpieczonym mieniu (włamanie, zalanie, pożar itp.)
 • Szkody powstałe w wyniku błędów medycznych
 • Szkody w związku z odpowiedzialnością cywilną innych podmiotów
 • Wypadki przy pracy i w drodze do pracy
 • Z ubezpieczeń osobowych (ubezpieczenia na życie, NNW)
 • Zaniedbania ze strony firm, urzędów i instytucji
 • Wypadki w wyniku katastrof budowlanych
 • Pozostałe zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową

Jak działamy

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z najwyższą uwagą reprezentujemy interesy swojego Klienta.

Pozyskujemy niezbędne dowody i dokumenty, negocjujemy w Twoim imieniu, a w razie konieczności składamy sprawę do sądu. Nie pobieramy przy tym żadnych zaliczek ani opłat aż do pozytywnego zakończenia procesu odszkodowawczego.

W ramach świadczonej usługi:

 • zapoznajemy się z materiałami sprawy, ustalamy stan faktyczny i prawny zdarzenia, określamy podstawę prawną dochodzonego roszczenia ze wskazaniem trybu i chronologii podejmowanych czynności,
 • wskazujemy podmiot ponoszący odpowiedzialność,
 • ustalamy kwotę należności, jaka powinna zostać uiszczona na rzecz poszkodowanego tytułem dochodzonego roszczenia (w razie konieczności zlecamy sporządzenie wyceny stosownego biegłemu),
 • wykonujemy wszystkie czynności związane z procedurą zgłoszenia szkody,
 • kompletujemy materiał dowodowy (dokumentację) konieczną do udowodnienia zasadności dochodzonych roszczeń,
 • prowadzimy rozmowy (w tym negocjacje) z podmiotem, od którego dochodzone jest roszczenie,
 • dbamy o terminowe dokonywanie koniecznych czynności przez podmioty zobowiązane,
 • w przypadku braku ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego woli zawarcia porozumienia, prowadzimy postępowanie odwoławcze,
 • jeżeli zajdzie taka konieczność, kierujemy sprawę na drogę sądową,
 • informujemy o przebiegu sprawy oraz o podejmowanych czynnościach,
 • na bieżąco udzielamy wszelkich odpowiedzi na kierowane przez naszych klientów pytania,
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości umożliwiamy w dogodnym czasie spotkanie z pracownikiem przydzielonym do prowadzenia sprawy,
 • niezwłocznie przekazujemy na wskazany przez klienta rachunek bankowy kwotę uzyskanego odszkodowania, pomniejszoną o ustalone wcześniej honorarium.

Przykłady spraw

1. Kolizja drogowa

24 grudnia 2007 roku kierujący pojazdem marki VM Polo, na parkingu przed jednym z dyskontów, uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd Naszego Klienta. Sprawca kolizji tłumaczył że nie ponosi winy w zdarzeniu - obarczając odpowiedzialnością dyskont – twierdził, że do kolizji doszło na skutek nieodśnieżenia parkingu. Zarówno Ubezpieczyciel sprawcy szkody, jak i ubezpieczyciel dyskontu odmówili wypłaty odszkodowania, przerzucając się odpowiedzialnością za zdarzenie. Interwencja Rzecznika Ubezpieczonych również nie dała żadnych rezultatów.

W wyniku naszych działań na drodze postępowania sądowego, została uznana odpowiedzialność Ubezpieczyciela sprawcy szkody oraz zasądzono całą żądana kwotę kosztów naprawy.

2. Kolizja drogowa

30 sierpnia 2008 roku doszło do czołowego zderzenia pojazdów osobowych marki Renault Clio i Mercedes Vito. Winnym tego zdarzenia był kierujący pojazdem Renault Clio, w związku z czym poszkodowany - prowadzący działalność gospodarczą i używający ww. samochodu w prowadzonej działalności - zwrócił się bezpośrednio do Ubezpieczyciela sprawcy, aby uzyskać odszkodowania za powstałą szkodę. W kalkulacji naprawy pojazdu sporządzonej na zlecenie Ubezpieczyciela, stwierdzono, że koszty naprawy wynoszą 6.769,54 zł brutto, jednocześnie podkreślając, iż „naprawa może być ekonomicznie nieuzasadniona”. Kalkulacja sporządzona na zlecenie naszej Firmy wykazała iż koszty naprawy są ponaddwukrotnie wyższe. Nadto zwróciliśmy uwagę, że na szkodę składają się również koszty holowania, a także koszt wynajęcia zastępczego pojazdu w celu zapewnienia bieżącej pracy.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek naszego odwołania, Ubezpieczyciel przyznał kwotę 8.205 złotych oraz zwrócił koszty holowania pojazdu. W wyniku dalszego postępowaniu w sprawie przyznano naszemu Klientowi dodatkową kwotę w wysokości 2.418 złotych. Na skutek prowadzonego postępowania sądowego zasądzono na rzecz naszego Klienta dalszą kwotę 10.592 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Sąd uznał za zasadne obciążyć Ubezpieczyciela kosztami z tytułu naprawy pojazdu oraz kosztami wynikającymi z niezbędnego poszkodowanemu wynajmu pojazdu zastępczego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Wypadek komunikacyjny

Marta B. i Anna K. jechały razem samochodem na szkolenia egzaminatorów maturalnych do Poznania. Przy wjeździe do miasta zatrzymały się przed przejściem dla pieszych, do czego zobligowało je czerwone światło sygnalizacji drogowej. W pewnym momencie uderzył w nie nadjeżdżający z tyłu Ford Focus, którego kierowca nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód, w którym siedziały obie Panie przemieścił się uderzając prawą stroną w barierkę ochronną, a lewą przednią częścią w stojący słup sygnalizacji świetlnej. W wyniku zderzenia obu pojazdów prowadząca samochód Mart B. doznała poprzecznego złamania mostka oraz rozcięcia prawego łuku brwiowego. W szpitalu okazało się również, że poszkodowana miała wstrząs mózgu. Obrażenia pasażerki Anny K. były jedynie powierzchowne, uskarżała się ona jednak na silny ból szyi oraz lewego nadgarstka. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że doznała skręcenia kręgosłupa szyjnego oraz poparzenia nadgarstka prawej reki, stwierdzono również wstrząs mózgu. Badanie samochodu sprawcy wykazało awarię układ hamowania, co skutkowało całym zajściem.

Zakład Ubezpieczeń wskazując na brak winy ze strony sprawcy, oraz jego zdaniem stosunkowo niewielkie obrażenia zaproponował Pani Marcie K. kwotę 6.000 zł tytułem odszkodowania. W przypadku drugiej z poszkodowanych kwota odszkodowania ustalona została na poziomie 2.570 zł, albowiem w ocenie ubezpieczyciela poszkodowana nie była hospitalizowana, a jej obrażenia nie wymagają dalszego leczenia - rehabilitacji.

W wyniku podjętych przez nas działań, Marta B. otrzymała kwotę bezsporną w wysokości 25.000 zł, a Anna K. kwotę 8.000 zł. Po uzupełnieniu przez naszą firmę roszczeń poszkodowanych oraz zakończeniu przez obie Panie rehabilitacji, w tym operacji plastycznej, jaka okazała się konieczna w przypadku pierwszej z poszkodowanych, przyznana została przez Ubezpieczyciela kolejna kwota, która w przypadku Pani Marty B. wyniosła 6.500 zł, a w przypadku Pani Anny K. 1.420 zł.

Łącznie więc pierwsza z Pań otrzymała kwotę 31.500 zł, druga natomiast kwotę 9.420 zł.

4. Potrącenie przez samochód

Nauczycielka języka niemieckiego Janina C. przechodząc przez jezdnię w drodze powrotnej do domu została potrącona przez nadjeżdżający z nadmierną prędkością samochód osobowy marki Opel Astra. Na skutek zderzenia z samochodem u poszkodowanej doszło do złamania prawej ręki oraz pęknięcia dwóch żeber. W szpitalu okazało się, że poszkodowana doznała również urazu czaszkowo-mózgowego oraz pęknięcia prawej kości piszczelowej.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, w uzasadnieniu podnosząc, że Pani Janina C. przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym, tj. w odległości 1,5 m od przejścia dla pieszych.

Dzięki sprawnemu działaniu naszej firmy, w tym wykazaniu błędów w pomiarach dokonanych na miejscy wypadku, w krótkim czasie po zdarzeniu nasza Klientka otrzymała od zakładu ubezpieczeń kwotę bezsporną w wysokości 9.000 zł. Po przeprowadzeniu badania przez komisję lekarską oraz uzupełnieniu roszczeń udało się nam uzyskać dla Klientki dalszą kwotę 5.000 zł.

5. Wypadek komunikacyjny

Joanna N. kierująca pojazdem marki Skoda Fabia wracała samochodem z urlopu wypoczynkowego nad morzem. Kierowca poruszającego się z naprzeciwka samochodu dostawczego marki Mercedes podjął w niedozwolonym miejscu manewr wyprzedzania jadącego przed nim autobusu. Ponieważ sprawca wykonywał niedozwolony manewr jadąc pod górkę nie dostrzegł jadącego z naprzeciwka samochodu poszkodowanej w wyniku czego doszło do zderzenie czołowego. Na skutek zderzenia Joanna N. doznała rozległych obrażeń przedniego płata czołowego, złamania miednicy, zmiażdżenia obu kończyn dolnych oraz poprzecznego złamania mostka. Doszło również do złamania żeber i przebicia płuc. W szpitalu do którego poszkodowana została przewieziona z miejsca zdarzenia helikopterem okazało się, że konieczna będzie amputacja obu nóg, która została wykonana.

Rodzina Klientki zgłosiła się do Centrum Dochodzenia Odszkodowań FAST z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Wstępne działania naszej firmy doprowadziły do wypłaty przez zakład ubezpieczeń kwoty 155.000 zł odszkodowania wraz ze zwrotem wszelkich poniesionych kosztów leczenia oraz kosztów niezbędnych protez. Po uzupełnieniu dokumentacji naszej firmie udało się uzyskać od ubezpieczyciela kolejną kwotę w wysokości 55.000 zł. Nie poprzestaliśmy jednak na tym i po przeprowadzaniu komisji lekarskiej i poszerzeniu roszczenia uzyskaliśmy dodatkowo 50.000 zł.

Łączna kwota uzyskanego jak dotychczas odszkodowania wyniosła 260.000 zł. Zaznaczyć należy, że sprawa nie została jeszcze całkowicie zamknięta i w dalszym ciągu prowadzona jest przez firmę FAST celem uzyskania jak najwyższej sumy odszkodowania.

6. Wypadek przy pracy

W czasie wykonywania obowiązków pracowniczych Iza W. przechodząc z jednego budynku biurowego do drugiego potknęła się na nieodśnieżonym chodniku. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono u niej złamanie prawej ręki, które ocenione zostało jako skomplikowane. Ponadto w wyniku upadku uszkodzeniu uległo prawe oko poszkodowanej, co jak się później okazało skutkowałem stałym pogorszeniem się wzroku w stopniu umiarkowanym.

Ponieważ ubezpieczyciel nie uznał szkody w zakresie dotyczącym uszkodzonego wzroku wskazując, że nie wynika ona z upadku do jakiego doszło, a z podeszłego wieku poszkodowanej i chorób jakie przebyła - w tym wcześniejszej operacji uszkodzonego oka - Pani Iza W. postanowiła skorzystać z usług świadczonych przez Centrum Dochodzenia Odszkodowań FAST.

Podjęliśmy natychmiast działania mające na celu wykazanie zasadności roszczenia w pełnym zakresie obrażeń doznanych przez naszą Klientkę. Naszej firmie udało się udowodnić, że pogorszenie się wzroku poszkodowanej wywołane było tylko i wyłącznie wypadkiem, jaki miał miejsca w czasie i miejscu wykonywania przez nią pracy. W efekcie starań firmy FAST towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło naszej Klientce tytułem odszkodowania kwotę 85.740 zł.

7. Wypadek przy pracy

Pracownik firmy budowlanej Janusz T. podczas wykonywania prac budowlanych na rusztowaniu spadł na ułożone pod nim w nieprawidłowy sposób pręty zbrojeniowe. Upadek był na tyle niefortunny, że jeden z prętów przebił prawe udo poszkodowanego, drugi natomiast wbił się w jamę brzuszną. Na miejsce zdarzenia wezwano zostało pogotowie, które przewiozło Pana Janusza T. na oddział ratunkowy miejscowego szpitala. W wyniku sprawnie przeprowadzonej operacji udało się usunąć oba pręty, po których poszkodowanemu pozostały poważne blizny. W szpitalu okazało się również, że w efekcie upadku poszkodowany doznał złamania dalszej nasady kości promieniowej z przemieszczeniem odłamów, w przypadku którego konieczne było przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Z biegiem czasu ujawniły się u Pana Janusz T. chwilowe zaniki pamięci. Poszkodowany udał się do siedziby naszej firmy i poprosił o pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

W pierwszym etapie Centrum Dochodzenia Odszkodowań FAST doprowadziło do wypłaty przez ubezpieczyciela bezspornej kwoty 8.900 zł. Po uzupełnieniu dokumentacji i przeprowadzeniu komisji lekarskiej nasza firma rozszerzyła zakres roszczenia i uzyskała dodatkowo kwotę 7.200 zł. Łącznie w wyniku działań firmy FAST poszkodowany otrzymał od towarzystwa ubezpieczeniowego sumę 16.100 zł.

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania? Nie wiesz, jak dochodzić swoich praw? Napisz do nas – bez żadnych zobowiązań. To nic nie kosztuje! Szybko się z Tobą skontaktujemy i powiemy, jakie są możliwości.

Jeśli chcesz wysłać mail, koniecznie zostaw pierwsze pole formularza puste.

Byłeś poszkodowany w ciągu ostatnich 20 lat? Doznałeś szkody w wyniku wypadku samochodowego, poślizgnięcia, upadku, zalania mieszkania itp.? Wciąż możesz uzyskać odszkodowanie! Napisz do nas – bez żadnych zobowiązań. To nic nie kosztuje. Szybko się z Tobą skontaktujemy i powiemy, jakie są możliwości.

Jeśli chcesz wysłać mail, koniecznie zostaw pierwsze pole formularza puste.